Språk

Väderländska: Väderländska är det ”officiella” språket som finns i världen, det som de allra flesta länder talar. Det påtvingades alla länder som väderländarna erövrade, och om man inte talade det bestraffades man hårt. I början införde väderländarna skolor för fattigare familjer där de tränades i språket i flera generationer tills ingen längre kunde förstå duliska. De enda som inte talar väderländska till vardags är vundahrerna som fortfarande använder duliska.

Duliska: Duliernas eget språk, vilket de utvecklade för länge sedan. De har många dialekter som skiljer sig från kontinent till kontinent, men grammatiken och grundorden är det samma. Liksom Väderländerna efter dem var dulierna hårda med att deras språk var det som skulle talas världen över och tvingade alla folk de kuvade att lära sig duliska. Läs mer om det här.

Ozerazam: Detta är snarare en dialekt än eget språk eftersom utvecklades tillsammans med duliska men ozerazam använder fler bokstäver och har vissa skillnader i grammatik. Detta språk talades i Ozerahn samtidigt med duliskan. Läs mer om det här.