Söderländerna

Söderländerna är det kollektiva namnet på fyra olika länder som arbetar tätt ihop. De kallas också för Det första, Det andra, Det tredje och Det fjärde Söderlandet. Numren står för vilken ordning de grundades som individuella länder, inte den ordning de ligger på kartan. Deras namn är listade nedan och det är också namnet på respektive lands huvudstad. Alla fyra länder samverkar i så kallade Prinsråd (läs mer nedan) vilket har lett till att många tror att Söderländerna är ett och samma land.

  1. Sirmarenti (Det Första Söderlandet)
  2. Rivinti (Det Andra Söderlandet)
  3. Vanamar (Det Tredje Söderlandet)
  4. Marenavar (Det Fjärde Söderlandet)

Prinsrådet: Prinsrådet består av de fyra prinsarna från de olika länderna och ärkedrottningen, de sammanstrålar en gång om året för att diskutera lagar, inrikes- och utrikespolitik samt för att visa på enighet. Ärkedrottningen är en släkting till någon av de fyra prinsarna, en syster, en maka, en mor eller kusin. Hon har veto över alla förslag som prinsrådet tar fram. Hon väljs om vart femte år för att förhindra att ett enda land gagnas av besluten för länge.

Gemensam kultur: I alla fyra Söderländerna är man generellt sett varma och gästfria. Man talar väderländska, det gemensamma språket för hela världen, om än med viss brytning. Söderländare har ofta långa och komplicerade efternamn då man tidigare i historien skrev ihop moderns och faderns namn när man blev myndig. En person kunde alltså heta exempelvis Benevanuri efter föräldrarnas namn (Beneva och Nuri). I nutid brukar man istället ge döttrar faderns namn och söner moderns namn, om inte den ena familjen är högre i rang vilket då betyder att alla barn tar det ”högsta” familjenamnet.