Marenavar (Det Fjärde Söderlandet)

Nyckelord: Militärmakt, handel

Marenavar är till ytan det största Söderlandet och har ett kulligt landskap igenom vilket floden Semosares som rör sig som en orm. De flesta städer är byggda runtom eller på floden och en huvudväg länkar samman norra och södra kusten.

Huvudstad: Marenavar ligger vid södra kusten, den enda av de söderländska huvudstäderna med havskust, där de har en av världens största marknader. Dit kommer handlare från alla världens hörn, med exotiska varor till billiga priser. Baksidan av denna marknad är tyvärr den svarta marknaden där illegala varor säljs. Marenavar har också den största militära makten av alla Söderländerna. Vill man utbilda sig till soldat ska man resa till Marenavar. Här finns både sjöfarts- och landstridsträning. Den starkaste flottan finns i Marenavar, och tack vare deras stora tillgång på trä kan skepp enkelt byggas och repareras.

Kultur: Då trummor och trumpeter är vanliga instrument inom militären har de också funnit sig en plats på de mer kulturella platserna runtom i Marenavar. Även om de självklart inte är de enda, har man uppfunnit en typ av sång där man härmar trumpetens ljud och trummornas slag. Marenavar har också en egen nationalrätt, en kryddig soppa som kallas erundis, men det marenavariska köket är inte på långa vägar lika utvecklat som t ex Sirmarenti eller Rivinti.

Socialt: Marenavar värderar högt sina militärskolor och handelsvägar för att detta genererar mycket pengar både inrikes och utrikes. Detta har gjort mäktigare länder såsom Väderländerna mycket misstänksamma mot Marenavar och de försöker hålla sig väl med dem. De har svårare för utlänningar än de andra Söderländerna och är till sättet mer slutna och håller sig för sig själva. Varenda adelsman har minst en livvakt, oftast två. De har självklart fester och firar årstiderna liksom alla andra söderlänningar och skickar aldrig en gäst på porten, men man får det svårare att komma in på livet hos en marenavarisk familj än någon annanstans i Söderländerna. Trots detta är det så att även om de på ytan kan verka kyliga och isolerade, kan en vänskap från Marenavar vara livet ut.

Kungahuset: Prinsar från Marenavar väljs föga förvånande ur den militäriska hierarkin, oftast en äldre general eller major som tröttnat på det livet. Detta har lett till att skattepengar läggs mer på att bygga upp militären än infrastruktur, vilket i sin tur gjort att adelsfamiljerna gått in och t ex reparerat vägar sporadiskt på sina egna marker.