Kaiemzaar

Gudinnan av liv och död Emzaar

Guden av förändring Kaizaar

Kaizaar och Emzaar är syskon, bror och syster. De är också två halvor av en enhet som i äldre duliska skrifter refereras till som Rei’Zaru, Alltings Evighet. I nyare versioner har man slagit ihop namnen till Kaiemzaar, vilket kan tolkas som förändringens liv och död.

Kaizaar: Kaizaar är förändringens gud. Han står för att ingenting ska förbli detsamma. Han förändrar löven om hösten, får årstiderna att skifta, månen att byta form, människor och djur att växa, plantor får blommor och frukter, etc. Saker och ting förändras ständigt i hans värld. Kaizaar brukar avbildas som en äldre man i huva, hållande ett timglas. Under huvan finns hans tredje, allseende öga, som sägs vara månen. Tiden ges till varje person, växt och djur vid dess födsel. Kaizaars timglas symboliserar deras förändring över tid och när sanden runnit ut hämtar Emzaar hem dem.

Emzaar: Utan förändring finns inget liv eller död. Gudinnan Emzaar skapade livet och därmed döden. Hon skapade växter, djur och människor, såsom hennes mor hade gjort. Tillsammans med Kaizaar fyller hon människors liv med förändring så att de ska lära sig något innan de dör och förenas med henne. Avbildas som en kvinna i rustning med en äppelkvist i ena handen, ibland med ett svärd i andra handen. Har ibland en vit churox vid sin sida, den heter Dreshi. Emzaar skapade allt liv och tar det tillbaka när deras tid är ute i samspel med sin bror, som har ansvaret för livets timglas.

Efter döden: Man föreställer sig att gudarnas hemvist ligger bortom himlen, där man tänker sig att det finns ljusa städer, gröna trädgårdar och vidsträckta landskap. Där finns en hall med alla människors timglas, som räknar ner tiden man har på jorden. När ett timglas rinner ut kan Emzaar besöka världen, hämta själen från jorden och föra den till sina trädgårdar. Där får man för evigt leva i ändlös lycka, där finns ingen sorg eller smärta.

De tjugo heliga reglerna : Består av tio ”icke-göra” och tio ”göra”. De tio första har översatts i lagar i den kiritariska lagboken och tillhör alltså rättssystemet. Straffen utses av en borgmästare eller utsedd domare i varje stad och dokumenteras för framtida referens.

 1. Man ska inte döda i onödan
 2. Man ska inte stjäla
 3. Man ska inte bedra sin make/maka
 4. Man ska inte slösa
 5. Man ska inte skada andra människor i onödan
 6. Man ska inte skada djur i onödan
 7. Man ska inte förstöra naturen
 8. Man ska inte skada sig själv
 9. Man ska inte förkasta Kaizaar och Emzaar
 10. Man ska inte vara övermodig
 11. Man ska tillbe gudarna varje dag
 12. Man ska vara arbetsam
 13. Man ska älska sig själv
 14. Man ska hedra sin familj, föräldrar och barn
 15. Man ska bemöta andra med ödmjukhet och vänlighet.
 16. Man ska sträva efter ett rättfärdigt liv genom riter och bön
 17. Man ska hedra sitt land
 18. Man ska vara ärlig
 19. Man ska vara lydig mot sina överordnade
 20. Man ska ha ett öppet sinne

Andliga ledare / Shediner: När man blir en shedin ger man upp sitt eget namn och hänger sig fullt ut till templet och de två gudarna. Det anses mycket fint att bli shedin, men de får aldrig gifta sig eller skaffa barn. Den grundläggande uppgiften en shedin har är att vara en andlig ledare. Hen ska vägleda folket att vara såsom gudarna sagt enligt de tjugo heliga reglerna. Shediner måste lära sig spela alla instrument som används vid riterna. En del shediner är tränade i medicin och läkekonst, men får aldrig ta betalt för sina tjänster. Shediner ska också bedriva välgörenhet, t ex barnhem, fattighus, övernattningsmöjlighet, pengainsamling eller restaurering av reliker och statyer. De barnhem som drivs av shedinerna har möjlighet att adoptera bort barnen till familjer. De barn som inte blir adopterade blir utbildade till shediner eller soldater. En del shediner reser runt i sitt sökande efter bortkomna skrifter eller reliker och färdas oftast bortom Kiritars gränser. Det pågår en viss fejd mellan shediner och vundahrer, då de söker efter samma saker men med olika ändamål. Hierarkin inom ämbetet består av en ”övershedin” som leder de andra i sin stad. Oftast är det den äldsta shedinen men de kan också väljas fram med ett enhetligt beslut. Övershedinen i Shakari har mycket nära kontakt med Spjutbäraren och kan påverka beslut som gynnar templen runtom i landet. De får också fördela shedinerna i landet, om ett tempel t ex råkar ha för många kan shediner få resa till en ny stad där antalet har minskat.