Historia

Mer information kommer snart att finnas här angående Acorans historia. Här är en kortfattad tidslinje som är ett utdrag ur boken ”Det Utdöda Folkets Väktare”.

Vart 2500:e år bildar en tidsålder. Det har hittills funnits tre tidsåldrar, Mimenten, Expansionen samt Stjärnåldern.

År 1: Mimenten börjar. Dulierna grundar sitt första samhälle i det land som nu är Kiritar. Första tidsåldern kallas Mimenten efter den heliga skrift som författades av tidiga duliska shediner.

År 2501: Expansionen börjar. Den andra tidsåldern tar sin början och dulierna ger sig ut på havet för att erövra andra länder. De kulturer som inte anpassar sig till det duliska samhället blir förslavade eller dödade.

År 5001: Stjärnåldern börjar. Dulierna styr över hela världen med undantag av de ozeranska öarna i öster, men de bibehåller en god allians.

År 6100: Väderdyrkande kulturer dyker upp och tar land från dulierna, med början i Söderländerna, sedan Väderländerna, de Ozerahnska öarna och till sist Kiritar.

År 6422: Väktarnas samfund grundas.

År 7100: Väderländerna ockuperar Kiritar.

År 7250: Kiritar revolterar mot sina förtryckare och grundar sitt eget land.

År 7290: Ashadan förklaras olagliga i Kiritar.

År 7410: Den stora rensningen, massavrättning av adliga ashadan.

År 7439: Berättelsen om Aira börjar.