Fjäderstickare

Livslängd: Cirka 2 år.

Utseende: Svart kropp, ungefär 1 dm lång, stora ögon, på ryggen ett fjäderliknande segel, en giftgadd och två stora, genomskinliga vingar.

Föda: Små insekter och andra kryp, i sällsynta fall små gnagare och reptiler, samt kadaver.

Socialt: Fjäderstickare lever i skogar, nära sjöar och stilla floder, där den lägger sina ägg. Larverna kläcks efter två veckor i vatten och ynglen lever i sjögräset tills de utvecklat ben och går upp på land för att puppa sig. Under puppstadiet utvecklar ynglet en gadd och segel som kan variera i färg, samt två vingar. Den biter sig ur puppan och bildar en flock tillsammans med sina syskon som den också kan para sig med. De håller sig i sina flockar livet ut och producerar avkomma kontinuerligt. Fjäderstickare är inte aggressiva mot människor men kan stickas om de blir provocerade.