Elementär magi

BIld av rockslash2 från Pixabay
BIld av Iván Tamás från Pixabay

Olika länder i världen har olika sätt att se på människor med krafter. I Kiritar kallas de ashadan och stämplas som kriminella och avrättas. I Väderländerna dyrkar man sådana personer, och de får bo i tempel där de får träna sina krafter. I alla andra länder skickar man iväg folk med krafter till just Väderländerna mot en eventuell avgift.

Historiker i Acoran vet inte varför man föds med krafter, de manifesterar under tonåren och speglar vilken årstid man föddes i.

Värme: Vanligen används denna kraft för att skapa eld, men det kan också göra saker varma eller ta ifrån dem värme.  Eldens makt är allting över kroppstemperatur. Folk med eldens makt är födda på sommaren.

Elden får sitt liv från luft, och drivs av en ashadans vilja. Inget annat bränsle behövs. Elden blir svagare av brist på luft, eller kvävs helt av vatten. Mycket luft gör elden starkare. Eld slår alltid kyla. Eld kan också ge fart till vind och förstärka dess krafter. Eld och vatten i kombination kan skapa ånga.

En ashadan med eldens kraft kan inte bränna sig och inte heller frysa.

Vatten: Vattenbegåvade ashadan kan skapa vatten eller ta ifrån saker dess fuktighet, i alla former, inte begränsat till just rent vatten. Folk med vattnets kraft är födda på hösten.

Saker innehållande vatten, t ex blod, kan också kontrolleras, men detta kallas för blodsmagi och är förbjudet över hela världen. En ashadan begåvad med t ex både vattnets och eldens kraft kan få blod att koka efter mycket träning, men det finns enbart ett fåtal som kan bemästra detta.

Vatten skapas av en balans mellan varmt och kallt, ifrån skaparens egen vilja. Den kan kväva eld enkelt. Men vatten är svagt mot kyla och blir till is om en ashadan med kylans kraft vill det. Vatten och eld i kombination kan däremot skapa ånga och vara en bra strategi.

Vattenbegåvade ashadan kan inte drunkna och blir aldrig uttorkade. De kan vara under ytan under obegränsad tid utan att påverkas av vattentryck eller nedbrytning.

Kyla: Ashadan med kylans kraft brukar bara benämnas som iskrafter, men de kan skapa kyla, vilket brukar manifestera i is eftersom luften vanligtvis är fuktig. Kylans makt är allting under normal kroppstemperatur. Däremot brukar ashadan med iskrafter skapa is som vapen och kyla ner motståndare tills de fryser ihjäl. De kan även skapa vilka föremål de vill av is. Folk med kylans makt är födda på vintern.

Kylans ashadan kan inte frysa eller överhettas. De är starka mot vatten och luft. Vatten fryses till is och stannar av. Likaså luften så tyngs den ner av kylan och blir obruklig. Däremot kan en ashadan med eldkrafter alltid vinna mot en av kylans ashadan, om den med kyla inte är starkare och/eller äldre.

Luft : Ashadan med luftkrafter brukar refereras till ashadan med vindkraft, men vind är bara luft som rör sig, och luften kan kontrolleras på flera sätt. Liksom ovanstående exempel kan dessa krafter användas på många olika sätt. Mäktiga luftkunniga kan stjäla luft ur andra, alltså kväva dem, eller flyga då de lyfter sig själva med hjälp av luftströmmar samt flytta föremål genom att manipulera luften omkring dem. Folk med luftens makt är födda på våren.

Luftashadan kan använda sig av tryckvågor, virvelvindar och luftströmmar. De blir starkare av värme och kan därför avhjälpas av en eldbegåvad ashadan, eller stjäla hens luft så att elden inte går att frambringa. De är svaga mot kylans ashadan då det tynger ner deras luft så att den inte kan röra sig. De är starka mot vattenbegåvade då vinden kan flytta på vatten.

Luftbegåvade kan aldrig kvävas, och de kan hålla andan under vatten under så lång tid som det går utan att resten av kroppen påverkas, det vill säga att de inte kan vara under vattentryck eller undkomma nedbrytning.

Luft, vatten och kyla kan också kombineras för att skapa dimma.