Churox

Livslängd: Cirka 15 – 20 år.

Utseende: Som små räv/kattdjur med stora öron och långa nosar. De har fjädervingar och långa, buskiga svansar. Hanar har färgglada kroppar och neutrala vingar. Honor har neutral päls och färgglada vingar. Man spekulerar att det är för att de ska kunna gömma sig lättare när de passar ungar. Honorna använder sina vingar för att skrämma bort skymningsmaror, de är naturliga fiender. Hanarna har inte ett lika bra försvar då de använder sina vingar för att gömma sig och kropparna för att attrahera honor med sin färgglada päls. Det förekommer tyvärr viss tjuvjakt på churoxer då deras päls och fjädrar är mycket eftertraktade, till både kläder och skydd från skymningsmaror.

Föda : Små gnagare, bär, fisk, fåglar eller små köttbitar. Tama churoxer kan dricka stenhovsdjursmjölk. De gillar att äta halmbitare och är därför populära att ha på bondgårdar där skadedjuret ofta förekommer.

Socialt: Churoxer finns både som tama sällskapsdjur och i vildmarkerna världen över. De lever solitärt när det inte är parningssäsong. De flyttar ofta och stannar sällan kvar på samma ställe om de inte ska ha eller har fått ungar. Hanarna använder sin glansiga, färgglada päls för att attrahera honor. När honan är dräktig gräver paret en håla i marken, gärna under ett träd eller liknande, så att hanen kan speja från trädet medan honan gömmer sig i hålan. När ungarna är födda, vanligtvis 3 – 4 ungar per kull, stannar honan och hanen hos dem i omgångar, medan den andre hämtar mat. Churoxungar föds med vingar men kan inte flyga förrän de är cirka tre månader gamla. De föds också blinda och öppnar ögonen först vid cirka 2 veckors ålder. De ärver båda föräldrars färger i olika variationer. Familjen stannar tillsammans tills ungarna är stora nog att klara sig själva. Deras naturliga fiende är ozuron och skymningsmaran, varav den senare kan jagas bort med hjälp av churoxens granna färger på fjädrarna (honorna) eller päls (hanarna). Man har sett churoxer följa stenhovsdjurens hjordar och ibland tjäna som beskyddare och pälsvårdare. En egenskap som churoxen också besitter är ett bakteriedödande saliv. Behandlar man sår med saliv från en churox, antingen applicerat direkt eller insamlade prover, kan det hejda blödning och rena sår. Detta har observerats hos människor som har tama churoxer men det framkommer även som praxis bland vissa helare i städer.

Historia och domesticering: Man tror att churoxer ursprungligen härstammar från den söderländska urskogen. De tidiga bosättningarna erbjöd churoxer skydd från dess naturliga fiende ozuron, och churoxer skyddade människor från skymningsmaror samt höll efter ohyra såsom råttor och ormar i förråden. De spred sig tillsammans med människan över hela världen och förökade sig både kontrollerat och okontrollerat tills churoxer blev en naturlig del av det lokala ekosystemet.